“İkinci yüzyılda verimliliğe ve yüksek teknolojiye yönelmeli”

Süleyman Sönmez /Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Atatürk’ün liderliğindeki ekonomik ve sanayi atılımları başladı. Anadolu toprakları, 16’ncı yüzyıl ekonomisinden 20’nci yüzyılın çağdaş ekonomisine geçiş yaptı. Ancak ne var ki Cumhuriyetimizin ilk yıllarında uçak üreten ülkemiz, uluslararası sanayileşme ve küreselleşme rüzgarlarından yararlanmadı. Son 100 yılda dünya ekonomisinden aldığımız payı zaman zaman yüzde 1’in üzerine çıkarmak için ivme kazansak da bu durum sanayimiz ve ekonomimiz açısından sürdürülebilir olamadı. Özellikle KOBİ’lerin düşük verimliliği, Türkiye’nin uzun vadeli büyümesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ekonomimiz ve KOBİ’ler açısından en önemli gündem maddemiz verimlilik olmalı.

Ar-Ge kültürü ülkenin DNA’sına işlenmeli

Bununla birlikte ikinci yüzyıl için tek hedefimiz ekonomik kalkınma değil. Çünkü Cumhuriyetimiz, zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimidir. Eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın; laik, çağdaş, demokratik devlet anlayışının Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonunun hem adı hem de eylemidir. Biz de Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak, bu vizyonla Türkiye’nin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk. İçinde yaşadığımız dünyada aklın ve bilimin bu hayale ulaşmamız için işaret ettiği yol, birbiri ile aynı hizada ilerleyen “Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm” olmak üzere üç kulvardan oluşuyor.

Ölçeği fark etmeksizin tüm şirketlerin, dijital yetkinliklerini geliştirmiş olduğu; insan ve çevre dostu bir ekonomiye kavuştuğumuz; kadın-erkek, genç-yaşlı fark etmeksizin 81 ilimizin her birinde yaşayan tüm insanlarımızın eşit fırsatlara sahip olduğu bu hayalimizi, Anadolu’muzun dört bir yanında yeşertmek için “100. Yıl Buluşmaları” gerçekleştiriyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x